Jeroen Lemaitre :: Wonders Are Collectible

Is taxidermie opnieuw hip? Als we sommige lifestylebladen en weekendkaternen mogen geloven, zou zowat heel Vlaanderen zich opnieuw gericht hebben op het opzetten van en verzamelen van zoogdieren en vogels, maar de realiteit is uiteraard heel wat bescheidener. Wat niet kan ontkend worden, is dat er opnieuw interesse gerezen is voor dit oude ambacht en dat moderne taxidermisten zoals de Leuvense Jeroen Lemaitre het vlot de 21e eeuw binnengeloodst hebben.

Lemaitre, die zoals een kleine schare Belgen het vak in Nederland leerde (in Vlaanderen blijft taxidermie nog steeds een besloten groep) opende in Leuven de winkel Animaux Speciaux waar hij opgezette dieren en aanverwante spullen verkoopt. Daarnaast organiseert hij occasioneel kleine workshops – het vak leert u er niet echt – en is hij het uithangbord geworden voor `taxidermie 2.0`. Dat dit vroeg of laat ook tot een boek zou leiden, is niet vreemd: net zo min als het feit dat het een verzorgde en rijk geïllustreerde uitgave zou worden. Maar ondanks de duidelijk positieve elementen schiet het boek ook ernstig tekort.

Dat Wonders Are Collectible geen handboek taxidermie zou worden, ligt redelijk voor de hand: online zijn afdoende leerfilmpjes te vinden en het aantal Engelstalige handleidingen is zo ruim dat een Nederlandstalige variant weinig marktwaarde heeft (behoudens als goedkope uitgave, wat overigens ook te vinden is). Interessanter, en meer in de lijn van Lemaitres eigen visie, is een soort wondertocht doorheen de geschiedenis en de wereld van de taxidermie. Weliswaar zijn ook hiervan al enkele prachtige Engelstalige uitgaves te vinden maar veel meer dan in een praktijkboek kan een auteur zijn of haar persoonlijke stempel drukken door de keuze van illustraties en het selecteren van historische feiten en weetjes.

Wat die keuzes betreft, valt er alvast op het beeldmateriaal weinig af te dingen. De illustraties zijn niet altijd de meest voor de hand liggende en vormen een mooie afwisseling met de tekst. Bij die laatste is gekozen voor een intrigerende indeling die achtereenvolgens taxidermie vanuit de ogen van de taxidermist, de verzamelaar, de fantast, de wetenschapper en de kunstenaar ziet. Voor Lemaitre reikt deze indeling handige kapstokken aan waarbij hij heen en weer kan switchen tussen historische feiten en meer beschouwende overdenkingen. Hij spreekt met voldoende kennis van zaken en weet zelfs het befaamde werk van Walter Potter, die opgezette dieren in huiselijke taferelen plaatste, een plaats te geven binnen zijn verhaal.

Het is dan ook doodjammer dat er ondanks het werken met een auteur/redacteur (Thijs Demeuelemeester) zo weinig aandacht besteed is aan het tekstgedeelte. Meer dan eens duiken er onnodige Engelse woorden op die een perfecte (en courante) Nederlandse variant kennen terwijl ook de tekst maar al te vaak leest alsof Demeulemeester bijna letterlijk de woorden van Lemaitre overgeschreven heeft zonder een `vertaalslag` naar papier te maken. Waar een dergelijke bewerking binnen een weinig diepgravend artikel in een tijdschrift of krantenbijlage nog aanvaardbaar is, stoort het hier mateloos. Meer dan eens wordt het duidelijk dat Demeulemeester weinig inspanningen heeft geleverd om Lemaitres gedachtenstroom te vertalen naar papier en een mooi verhaal te vertellen.

Helemaal tenenkrullend is het interview met Lemaitre dat binnen dit werk geen plaats hoort te hebben net zo min als de `korte handleiding` taxidermie die er op volgt. Lemaitres persoonlijke interesse in taxidermie hoort een voorwoord te zijn, terwijl de veel te beknopte handleiding een enkele paragraaf kan beslaan. De manier waarop het boek stilistisch ingevuld wordt staat haaks op de verzorgde lay-out en beeldenkeuze. Een betere auteur (of een die meer tijd gekregen had) zou met de nodige informatie een tekst af kunnen leveren die complementair is aan de beelden in plaats van er afbreuk aan te doen. Wonders Are Collectible is zo een gemiste kans geworden, in het bijzonder omdat het boek ook in een Engelstalige versie verschijnt en er in dat taalgebied al meerdere verzorgde uitgaves over hetzelfde onderwerp te vinden zijn.

6
http://www.lannoo.be
Lanno

recent

Sparklehorse :: Bird Machine

We dachten dat het nooit meer zou gebeuren, maar...

Nicolas Barral :: Als de fado weerklinkt

De periode Salazar is een donkere bladzijde in de...

Glasvegas :: 30 september 2023, Trix

Brexit of niet, net geen tien jaar na de...

Wil

Als een van de weinige Vlaamse oorlogsfilms, maakt Wil een...

PJDS :: Beach Head

PJDS doet het weer: tegen de tijdsgeest in een...

aanraders

Pierre Hadot :: De Sluier van Isis

Lang voordat het opnieuw populair was om de (Grieks-)Romeinse...

Francesca Stavrakopoulou :: God, een anatomisch onderzoek

Volgens rabbijn David J. Wolpe en ongetwijfeld vele anderen,...

Geert Buelens :: Wat we toen al wisten – De vergeten groene geschiedenis van 1972

Zijn de wonderen de wereld uit? Niet als Geert...

Paul Verhaeghe :: Onbehagen

Verklaren dat het huidig tijdsgewricht getekend wordt door zowel...

Jan Hertoghs :: Alles voor de Kempen

In Alles voor de Kempen schetst Jan Hertoghs een...

verwant

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Schrijf uw reactie
Vul hier uw naam in